Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Käesolev Privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Margel Grupp OÜ veebilehel www.margelgrupp.ee (edaspidi veebileht) .

Isikuandmete vastutav töötleja on Margel Grupp OÜ (registrikood 14464677), registreeritud aadress Tartu maakond, Kambja vald, Kambja alevik, Põllu tn 4, 62034

Margel Grupp OÜ klientidel on võimalik võtta isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste asjus ühendust e-posti aadressi info@margelgrupp.ee kaudu.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesoleva Privaatsuspoliitikaga.

Margel Grupp OÜ kogub veebilehe kasutajate andmeid päringute ja tellimuste esitamisel (nimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress ning teised hinnapäringute ja tellimuse täitmiseks vajalikud andmed) ning veebilehe kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu.

Andmeid töödeldakse klientide tellimuste käsitlemiseks, klientidega suhtlemiseks ning kliendisuhete haldamiseks. Samuti kasutatakse kogutud andmeid probleemide lahendamiseks, lepinguliste suhete ja muude kohustuste täitmiseks ning lepinguliste ja seadusest tulenevate õiguste tagamiseks ja kaitsmiseks. 

Kliendi tegevuse andmeid võidakse töödelda ka ettevõtte kaupade ja teenuste parandamiseks ning  huvi pakkuvate toodete ja teenuste väljaselgitamiseks. 

Veebilehe külastatavuse statistikat võidakse kasutada veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Margel Grupp OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik, võttes arvesse isikuandmete töötlemise eesmärki ning kehtivaid seaduseid.

Raamatupidamisandmeid ja teisi õigusaktidest tulenevaid andmeid on Margel Grupp OÜ kohustatud säilitama lähtuvalt õigusaktides sätestatud nõuetele. Näiteks raamatupidamisandmeid seitse aastat.

Margel Grupp OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

ISIKUANDMETE JAGAMINE KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

Margel Grupp OÜ võib avaldada vajalikku teavet kolmandatele osapooltele, kes osutavad Margel Grupp OÜ-le teenuseid ning on kohustatud tagama saadud info konfidentsiaalsuse. Kolmandaks osapooleks on näiteks tootmis ja ehitus protsessidesse kaasatud koostööpartnerid, mõningatel juhtudel kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkuja.
Margel Grupp OÜ võib avaldada andmeid ametiasutustele, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest.

ISIKUANDMETE MUUTMINE

Päringute ja tellimuste esitajatel on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele, nendega tutvuda ning täiendada või parandada ebatäpseid andmeid, saates oma sooviavaldus e-posti aadressile info@margelgrupp.ee. 

PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

Margel Grupp OÜ-l on õigus andmekaitse tingimusi osaliselt või täielikult muuta andes sellest teada veebilehe kaudu.

INTELLEKTUAALNE VARA JA SELLE KASUTAMINE

Kõik intellektuaalne vara www.margelgrupp.ee veebilehel, Facebooki lehel ja Instagrami lehel on Margel Grupp OÜ omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega.

Intellektuaalse omandi kopeerimine, levitamine, kommertseesmärkidel avaldamine ja massimeedias kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.